“สกาย ไอซีที” ส่งมอบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้าน AI ให้ มธ.